Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 02/06/17 37
Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017
Kế hoạch ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học... 20/05/17 44
Kế hoạch ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018
Kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 Tiếng Anh thí điểm... 20/05/17 37
Kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 Tiếng Anh thí điểm năm học 2017-2018
Dự thảo chương trình Giáo dục tổng thể 24/04/17 93
Dự thảo chương trình Giáo dục tổng thể
Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 - Năm học 2016-2017 05/04/17 40
Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 - Năm học 2016-2017
Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 - Năm học 2016-2017 05/04/17 48
Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 - Năm học 2016-2017
Lịch kiểm tra học kỳ 2 05/04/17 43
Lịch kiểm tra học kỳ 2
Kế hoạch Hội thi NCKH-KT 16-17 05/11/16 83
Kế hoạch Hội thi NCKH-KT 16-17
Kế hoạch tham gia các cuộc thi trên mạng Internet 05/11/16 75
Kế hoạch tham gia các cuộc thi trên mạng Internet
Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém 16-17 05/11/16 71
Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém 16-17
Kế hoạch Bồi dưỡng học sinh giỏi 16-17 05/11/16 64
Kế hoạch Bồi dưỡng học sinh giỏi 16-17
Kết quả tuyển viên chức năm 2016 29/10/16 196
Kết quả tuyển viên chức 2016
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016 13/10/16 123
Danh sách tuyển dụng viên chức
Phiếu đánh giá giờ dạy 08/09/16 129
Phiếu đánh giá giờ dạy áp dụng từ năm học 2016-2017
CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09 24/08/16 87
CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09