Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Chuyên đề môn Tiếng Anh 02/06/17 54
Chuyên đề môn Tiếng Anh
Chuyên đề môn Lịch Sử 08/03/17 43
Chuyên đề môn Lịch Sử
Chuyên đề môn Ngữ Văn 08/03/17 53
Chuyên đề môn Ngữ Văn
Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn trên... 28/08/15 303
Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn trên Trường học kết nối
Tài liệu tập huấn dạy học tích hợp 28/08/15 15118
Thầy cô tham khảo tài liệu Dạy học tích hợp
Mẫu giáo án dạy học theo chủ đề 26/08/15 2095
Thầy cô tham khảo mẫu giáo án và trao đổi trong sinh hoạt tổ chuyên môn
Hướng dẫn Trường học kết nối 26/08/15 389
Thầy cô tham khảo tài liệu hướng dẫn và thực hiện trên trường học kết nối
Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH 26/08/15 264
V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; tổ chức các hoạt động chuyên môn của trường trung học