THÔNG BÁO

Học sinh khối 8 tập trung tại trường lúc 7g00 ngày 12/6/2017 để được sinh hoạt, chép thời khóa biểu học nghề Tin học.

...»đọc thêm
 
TIN TỨC

GD&TĐ - Dự thảo Chương trình GD phổ thông tổng thể (sẽ gọi là Chương trình) mà Bộ GD&ĐT vừa công bố nhìn chung đáp ứng yêu cầu đổi mới GD theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn...đọc thêm »