THÔNG BÁO

Những học sinh tham gia học nghề tại TTHN KT-TH Bến Tre có mặt lúc 7 giờ ngày 08/6/2015. Những học sinh khối 8 còn lại sẽ tham gia học nghề Tin học tại trường lúc 7 giờ cùng ngày để giáo viên giảng dạy sinh hoạt và tham gia lớp học. Ban giám hiệu đề nghị tất cả học sinh có mặt và tham gia học đầy đủ và nghiêm...»đọc thêm

 
TIN TỨC

Thực hiện Nghị quyết 03/ NQ/ TĐ ngày 24/4/2013 về việc tăng cường chăm sóc thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017. Nhà trường chỉ đạo bộ phận Đoàn – Đội trong nhà trường  tổ chức các hoạt...đọc thêm »