THÔNG BÁO

Các tổ chuyên môn họp tiến hành họp và triển khai CV Số 1899/SGD&ĐT về việc đóng góp ý kiến cho dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và gởi bằng văn bản về phó Hiệu trưởng trước ngày 15/9/2015.

...»đọc thêm
 
TIN TỨC

Thực hiện Nghị quyết 03/ NQ/ TĐ ngày 24/4/2013 về việc tăng cường chăm sóc thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017. Nhà trường chỉ đạo bộ phận Đoàn – Đội trong nhà trường  tổ chức các hoạt...đọc thêm »