Thông báo việc học nghề môn Tin học lớp 8 Hè 2016
Ngày đăng: 31/05/2016 ♦ Chuyên mục: Thông báo ♦  In

Học sinh lớp 8 tập trung tại trường vào lúc 7g30 ngày 13 tháng 6 năm 2016 để tham gia học nghề hè 2016