Giáo dục học sinh tính tự lực, kỹ năng sống cũng là hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện
Ngày đăng: 24/08/2016 ♦ Chuyên mục: Tin tức & Sự kiện ♦  In

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi tại hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Phước tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi - giáo dục học sinh tính tự lực, kỹ năng sống cũng là hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện. (Ảnh: Thanh Trần)

Theo báo cáo, qua triển khai, quán triệt, Nghị quyết 29-NQ/TW đã giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên hiểu sâu, nắm vững những quan điểm, chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, qua đó vận dụng trong quá trình quản lý giảng dạy tại trường. Sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với việc đổi mới giáo dục và đào tạo được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng trong trường học được quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là công tác chính trị tư tưởng.

Các cơ sở giáo dục chủ động tổ chức các hình thức học tập đa dạng, phù hợp với đối tượng, tâm lý lứa tuổi, thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các môi trường gia đình - nhà trường - xã hội. Thực hiện tốt việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học, đáp ứng chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông, bám sát nội dung sách giáo khoa.

Mạng lưới trường, lớp tiếp tục được điều chỉnh hợp lý. Toàn tỉnh có 174 trường mầm non, mẫu giáo, 190 trường tiểu học, 133 trường trung học cơ sở, 32 trường trung học phổ thông, 01 trường phổ thông ngoài công lập, 01 trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật, 02 trường cao đẳng, 04 trường trung cấp và các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, huyện, thành phố, trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; có 166 trường đạt chuẩn quốc gia (34 trường mầm non, mẫu giáo; 73 trường tiểu học; 50 trường trung học cơ sở, 9 trường trung học phổ thông). Trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư theo hướng hiện đại, đạt chuẩn quốc gia, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.

Tỉnh đã phối hợp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Trung tâm đào tạo đại học tại Bến Tre và phối hợp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Thành phố Hồ Chí Minh) ký kết thỏa thuận hợp tác, phối hợp thực hiện chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” với 3 nội dung chính là tập huấn, đào tạo cho thanh niên khởi nghiệp, thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và phối hợp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực một số ngành nghề, giới thiệu việc làm.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Trần)

Công tác quản lý dạy thêm, học thêm được quan tâm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo chuẩn quy định được tăng cường. Công tác nghiên cứu khoa học được thực hiện khá tốt, nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập được áp dụng và có giá trị thực tiễn tích cực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm đến công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, xem đổi mới giáo dục là nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục, công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa thật đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Tỷ lệ huy động trẻ vào nhà trẻ còn thấp so với kế hoạch. Tình trạng quá tải học sinh ở một số trường mầm non ảnh hưởng đến công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục mũi nhọn chưa được duy trì bền vững. Việc triển khai dạy học chương trình tiếng Anh mới ở các cấp học qui mô còn thấp, chất lượng đầu ra chưa đáp ứng theo kế hoạch.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Phước đề nghị một số giải pháp cần quan tâm nhằm thực hiện tốt hơn nghị quyết 29-NQ/TW trong thời gian tới, đó là việc tự đổi mới của tỉnh, trước hết là nâng cao nhận thức việc tổ chức lại những mô hình giáo dục chưa hù hợp hoặc không phù hợp để nghiên cứu sắp xếp lại có hiệu quả, trong đó có việc sắp sếp lại một số trường, một số trung tâm để nâng cao hiệu quả, chất lượng tốt hơn. Gắn giáo dục phổ thông với hướng nghiệp, đào tạo nghề.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Trần)

Việc giáo dục truyền thống “tiên học lễ, hậu học văn” cho học sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tất cả các trường phải hết sức chú ý giữ gìn, bỡi lẽ tệ nạn xã hội đã có xâm nhập học đường, do đó vấn đề giáo dục phẩm chất, giáo dục đạo đức trong từng cấp học, từng lớp học là hết sức cần thiết.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ngành giáo dục quan tâm tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện các vấn đề giáo dục ngoại ngữ, giáo dục mầm non, quản lý dạy thêm học thêm và xã hội hóa giáo dục vì đây là những vấn đề đang được xã hội quan tâm và là vấn đề bức xúc ở nông thôn hiện nay.

Kết luận chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đánh giá, tổ chức thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, công tác giáo dục và đào tạo tỉnh nhà có sự chuyển bộ theo hướng tích cực, đạt được những kết quả bước đầu. Nền giáo dục của tỉnh so với mặt bằng chung cả nước nằm ở tốp cao, nhưng so với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp và đặc biệt so với yêu cầu phát triển, yêu cầu hội nhập thì còn quá nhiều việc phải làm cho sự nghiệp giáo dục, cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết 29-NQ/TW, chương trình hành động của Tỉnh ủy gắn với việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm học 2016 - 2017; Đẩy mạnh truyền thông, tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chất lượng đảng viên trong ngành giáo dục, quan tâm xây dựng mối quan hệ 3 môi trường gia đình – nhà trường và xã hội.

Đối với việc đổi mới các yếu tố giáo dục cơ bản, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo ngành giáo dục tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, gắn với thực hiện chuẩn đầu ra, chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng, cộng với đổi mới phương pháp kiểm tra và đánh giá, trong đó, đặc biệt chú ý giáo dục học sinh tính tự lực, kỹ năng sống, đây cũng là hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện. Đồng thời, thực hiện công tác hướng nghiệp, dạy nghề trong trường phổ thông, gắn giáo dục khởi nghiệp; quản lý chặt chất lượng liên kết của các trung tâm, nhất là trung tâm giáo dục thường xuyên và vấn đề dạy thêm, học thêm.