Bến Tre: Hơn 1.600 tỷ xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
Ngày đăng: 24/08/2016 ♦ Chuyên mục: Tin tức & Sự kiện ♦  In

Bến Tre đặt mục tiêu đến năm 2020, với giáo dục mầm non có 42,22% (76 trường) đạt chuẩn quốc gia; tiểu học có 56,8% (108 trường) đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 10 trường đạt mức độ 2; THCS có 59,0% (78 trường) và THPT có 52,8% (19 trường) đạt chuẩn quốc gia.


Tổng kinh phí đầu tư cho giai đoạn 2016 - 2020 là 1.624,2 tỉ đồng, trong đó cấp trung học 495,11 tỉ đồng, tiểu học: 553,67 tỉ đồng, mầm non: 575,42 tỉ đồng.

Nguồn đầu tư chủ yếu từ vốn lồng ghép từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và nguôn xã hội hóa.

Trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 và những năm tiếp sau, Sở GD&ĐT yêu cầu tập trung vào các giải pháp đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện theo các chuẩn quy định đối với trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học.

Cụ thể, khảo sát, rà soát các trường có điều kiện tiếp cận với các chuẩn quy định; lập danh sách các trường xây dựng đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Ưu tiên chọn các trường được quy hoạch ổn định lâu dài, có trong danh mục đầu tư của Đề án kiên cố hóa trường lớp và kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Đầu tư hoàn chỉnh điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các trường có trong danh mục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường…