THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức Năm học 2016-2017
Ngày đăng: 30/08/2016 ♦ Chuyên mục: Thông báo ♦  In

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức

Năm học 2016-2017 

 

 Thực hiện công văn số 729/PGD&ĐT-TCCB ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre về việc phê duyệt kế hoạch tuyển viên chức năm học 2016-2017;

Trường THCS Hoàng Lam thông báo về việc tuyển viên chức năm học 2016-2017 như sau:

Hiện tại trường THCS Hoàng Lam cần tuyển dụng 01 viên chức giảng dạy bộ môn Sinh học với điều kiện như sau:

- Trình độ: Đại học sư phạm trở lên

- Chuyên ngành: Sinh học

- Đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và bồi dưỡng theo Điều 5 của Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.

1. Thời gian nộp hồ sơ xin dự tuyển: kể từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 22 tháng 9 năm 2016:

- Nơi nhận hồ sơ: Trường THCS Hoàng Lam

- Hồ sơ do chính đương sự trực tiếp mang nộp, không nhận hồ sơ gởi qua bưu điện, hồ sơ do người thân gởi hộ.

- Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

2. Niêm yết công khai tại trường THCS Hoàng Lam và thông báo trên Website của trường “Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển”: Từ 26/9/2016 đến hết ngày 06/10/2016.

3. Tổ chức phỏng vấn thí sinh dự tuyển:  Ngày  07  và  08  tháng 10  năm 2016

4. Thông báo kết quả tuyển dụng :

- Niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại trường THCS Hoàng Lam và thông báo trên Website của trường và nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển: Từ 12/10/2016 đến hết ngày 22/10/2016 (nếu có)

- Tổ chức chấm phúc khảo : Từ 24/10/2016 đến hết ngày 03/11/2016 (nếu có)

- Báo cáo kết quả và lập tờ trình xin PGD&ĐT phê duyệt kết quả xét tuyển: Từ 07/11/2016 đến 14/11/2016

5. Nội dung xét tuyển:  

Thực hiện theo Điều 11 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

6. Cách tính điểm:

Thực hiện theo Điều 12 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

7. Xác định người trúng tuyển:

Thực hiện theo Điều 13 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

8. Lập hồ sơ trình Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre  ra Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2016 vào ngày 07 tháng 11 năm 2016.

Trên đây là Kế hoạch tuyển viên chức của Trường Trung học cơ sở Hoàng Lam./.

 

   

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Hạnh Dung