Thông báo thời gian ôn thi lại trong Hè 2017
Ngày đăng: 02/06/2017 ♦ Chuyên mục: Thông báo ♦  In

Học sinh thi lại có mặt tại trường lúc 7g00 ngày 01/7/2017 để ôn tập chuẩn bị thi lại.

1. Phạm Thanh Hùng - lớp 6/2

2. Nguyễn Ngọc Hiền - lớp 6/2

3. Nguyễn Hoàng Nhân - lớp 6/4

4. Võ Ngọc Tam - lớp 7/2

Đề nghị các em có mặt đúng giờ.