V/v Học nghề Hè 2017
Ngày đăng: 02/06/2017 ♦ Chuyên mục: Thông báo ♦  In

Học sinh khối 8 tập trung tại trường lúc 7g00 ngày 12/6/2017 để được sinh hoạt, chép thời khóa biểu học nghề Tin học.