Hình ảnh hoạt động 2014-2015

p1020029_fileminimizer.jpg

Ngày tạo: 09/06/15
Số hình: 6

Tham gia cuộc thi tìm hiểu Di sản văn hóa - TPBT - Giải nhì

p1020086_fileminimizer.jpg

Ngày tạo: 09/06/15
Số hình: 4

Tham gia giải Việt dã Sacombank 2015

p1020036_fileminimizer.jpg

Ngày tạo: 09/06/15
Số hình: 3

Tham gia Kể chuyện Bác Hồ cấp TP 2015

p1020505_fileminimizer.jpg

Ngày tạo: 09/06/15
Số hình: 4

Tổ chức chuyên đề của tổ chuyên môn

p1020545_fileminimizer.jpg

Ngày tạo: 09/06/15
Số hình: 5

Khai giảng năm học 2016-2017

14233082_303542590004290_1296933961130139396_n.jpg

Ngày tạo: 06/09/16
Số hình: 9